Brief Fiscus voor passieve BTW-ondernemers

Bron: Renny Jenkins
De Belastingdienst stuurt een brief aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht, de zogenoemde nihil-aangevers. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de onderneming is gestopt en trekt het btw-nummer in tenzij de ondernemer uiterlijk 2 september reageert.

Economische activiteiten

De fiscus kan ook het BTW-nummer intrekken door gebrek aan economische activiteiten. Dan kan het zijn dat de ondernemer btw moet betalen over de waarde van bedrijfsmiddelen die naar privé zijn overgegaan.

Niet gestopt

Is de ondernemer niet gestopt met de onderneming, dan moet hij uiterlijk 2 september 2019 een brief aan de Belastingdienst sturen met daarin de volgende gegevens:

  • het kenmerk van de ontvangen brief (ob-nummer);
  • waarom al minimaal 1 jaar is ingevuld dat niets aan te geven is;
  • het telefoonnummer van de ondernemer;
  • het e-mailadres;
  • waarom de ondernemer onder een ontheffing, vrijstelling of bijzondere regeling valt;
  • waarom de ondernemer onder de kleineondernemersregeling valt. Vul dan voor komende aangiften het bedrag van de voorlopige of definitieve vermindering in bij rubriek 5 (‘Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting’).

Stuur de brief naar het volgende adres:
Belastingdienst/Nihilaangiften
Postbus 2762
6401 DG Heerlen

Na ontvangst van de brief neemt de Belastingdienst schriftelijk of telefonisch contact op. Het omzetbelastingnummer trekt de Belastingdienst niet in voordat er contact is geweest.
Heeft u vragen over BTW-zaken, neem dan contact met ons op.