Signalering gebruikelijk loon medisch specialisten met een aanmerkelijk belang 2018

Bron: Renny Jenkins
Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder moet ten minste gesteld worden op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964). In dit memo wordt een berekening gegeven voor het gebruikelijk loon van medisch specialisten, waarbij we zijn uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Naar onze mening geven deze arbeidsvoorwaarden een goede grondslag voor de berekening van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Klik op onderstaande afbeelding voor het hele artikel.


Voor meer info, neem contact op met ons (t: +31 46 474 9440  e: info@kallenacountants.nl )