Estate planning

 

Estate Planning ligt in het verlengde van financiële planning en wordt omschreven als het geheel van maatregelen dat de omvang en samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht.

Vooral voor u als ondernemer / directeur grootaandeelhouder is het van belang dat u maatregelen treft die waarborgen dat bij uw (onverwacht) overlijden het bedrijf ongestoord kan blijven draaien.

Wij kunnen u daarbij helpen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  mr. Hans J.H.D. Kallen
  International Tax Partner

  h.kallen@kallenaccountants.nl