Klachtenregeling

 


Kallen Accountants en Adviseurs staat voor optimale dienstverlening en onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen.

Doelstelling

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over (één van) onze medewerkers, kan dit aanleiding zijn tot een klacht. indien deze klachten in het voorkomende geval niet in onderling overleg met de betrokkene(n) is opgelost, kunt u uw klacht alsnog via het klachtenformulier indienen.

Klachtenformulier

U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door het klachtenformulier in te vullen. Deze wordt automatisch doorgestuurd naar onze kwaliteitsmanager (kwaliteitsmanager@kallenaccountants.nl). U kunt uw klacht ook per mail sturen aan de betreffende partner (zie onderaan deze pagina).

Afhandeling

Met betrekking tot uw klacht wordt binnen drie weken contact met u opgenomen door de kwaliteitsmanager. Is dit niet mogelijk, dan wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Wij streven er naar uw klacht naar tevredenheid te behandelen. Na afronding ontvangt u desgewenst een schriftelijke bevestiging van de klachtevaluatie.

Optimalisatie

Uw klacht kan mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te treffen om procedures, werkwijzen, instructies of voorschriften aan te passen.

 

Uw team:

drs. Dion J.H.L. Daemen RA

Partner - Accountant

d.daemen@kallenaccountants.nl

 

 

 

drs. Iwan L.G.M. Houtvast RA

Partner - Accountant

i.houtvast@kallenaccountants.nl

 

 

 

mr Hans J.H.D. Kallen

International Tax Partner

h.kallen@kallenaccountants.nl