Scan Salarisadministratie


Een juiste salarisadministratie voorkomt in de toekomst problemen met de belastingdienst en andere controlerende instanties. Heeft u twijfels over de juistheid van uw salarisadministratie. Maak dan gebruik van onze salarisadministratiescan.

Wij toetsen uw salarisadministratie op o.a. de volgende belangrijke onderdelen:

  • Controle bruto-netto berekeningen
  • Juistheid toepassing sectorindeling belastingdienst
  • Toepassing premiekortingen en subsidies
  • Controle toepassing werkkostenregeling
  • Correcte toepassing Cao
  • Administratieve verplichtingen 

Wij verzorgen de scan voor u gratis indien u na de scan besluit om uw salarisadministratie aan ons uit te besteden.


Uw team:

Danny H.M. Habets
Hoofd HRM services

d.habets@kallenaccountants.nl

Marion J.W. Willems
Secretaresse

m.willems@kallenaccountants.nl