Ontzorgen geeft rust en zekerheid

Zorgaccountants

Ondernemen in de zorg is een uitdaging. Vanwege de hoge druk op het gebied van (administratieve) regelgeving is een professionele bedrijfskundige blik noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen en te kunnen anticiperen op de wisselende regelgeving en bekostigingsstructuur. Kallen Zorgaccountants is thuis in uw branche en de wereld van regelgevingen. Vertrouw op onze expertise.

Eerstelijns zorg

De eerstelijns zorg zit vaak in een spagaat tussen zorg leveren en ondernemen. Naast de druk van de zorgverzekeraars heeft u als ondernemer te maken met interne kwaliteitsnormen en kaders waarin u een prestatie dient neer te zetten. 

Wij kunnen u ontzorgen op het gebied van financiële administratie, salarisadministratie, fiscale zaken en u een doorkijk geven in uw financiële planning. Binnen onze praktijk hebben we brede ervaring in uw branche op het gebied van gezondheidscentra, orthodontisten, tandartsen, huisartsen, fysiotherapiepraktijken en andere eerstelijns zorginstellingen.

Bent u voornemens om een praktijk te starten, over te nemen of te verkopen? Dan bent u bij ons ook aan het juiste adres.

 

 

 

Medische specialisten

Als medische specialist of arts bent u vaak verbonden aan een medisch specialistisch bedrijf of werkzaam binnen een commerciële kliniek. Binnen onze organisatie kunnen we u ontzorgen op het gebied van financiële administratie, salarisadministratie, fiscale zaken en u een doorkijk geven in uw financiële planning. 

Minimaal een keer per jaar spreken wij uw financiële positie door waarbij ook uw levensfase aan de orde komt. De lijnen bij ons zijn kort en vlot zodat er tussentijds bij vragen regelmatig contact is.

Binnen onze praktijk hebben we een brede ervaring op het gebied van maatschappen/vakgroepen, medisch specialistische bedrijven en de algemene (fiscale) advisering hieromtrent.

 

 

 

 

Zorg- en Welzijninstellingen

Het speelveld op de zorgmarkt verandert. De gewijzigde financieringsstroom in de zorg moet leiden tot een betere en efficiëntere zorg. Dit vereist ook een andere bedrijfsvoering,  monitoring en vorm van afleggen van verantwoording. Kallen Zorgaccountants biedt u zorgspecifieke ondersteuning. 

Naast het ontzorgen op gebied van financiële administratie, HRM  en fiscale vraagstukken kunnen wij u ondersteunen bij de uitvoering en implementatie Zorgbrede Governance. Wij zijn bekend met de uitdagingen bij middelgrote en kleine zorginstellingen.

Naast advisering verzorgen wij ook, met een onafhankelijk team, audits voor diverse subsidieregelingen, gemeentelijke- en Provinciale regelingen alsmede reguliere jaarrekeningcontroles.

 

 


Uw team

drs. Dion J.H.L. Daemen RA

Partner - Registeraccountant

d.daemen@kallenaccountants.nl

 

 

mr. Hans J.H.D. Kallen

International Tax Partner

h.kallen@kallenaccountants.nl

 

Blijf op de hoogte. Meld u aan voor onze nieuwsbrief.